တြံေတးစိုးေအာင္ – ခ်စ္မိၿပီဆရာမေလး

၁ – မမနဲ႔တူတဲ့ မမ
၂ – ကိုကိုလို႔ေခၚပါ
၃ – ခ်စ္လွ်က္နဲ႔ေ၀းခဲ့ၿပီ
၄ – စင္ေယာ္ေတာင္မ်က္ခံုး
၅ – အစိမ္းေရာင္ျခယ္တဲ့အသည္း
၆ – သီတာရယ္ေမ့လိုက္ၿပီလား
၇ – မခိုင္ရယ္ခ်စ္မိၿပီကြယ္
၈ – ျမန္မာမေလးလွပါတယ္
၉ – အျပန္ခက္တယ္ကရင္မေလးရယ္
၁၀ – ခ်စ္မိၿပီဆရာမေလး
၁၁ – အေနေ၀းဖို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ
၁၂ – ေ၀းခဲ့သူ

Download ==> Mediafire

Download ==> Ifile.it


One thought on “တြံေတးစိုးေအာင္ – ခ်စ္မိၿပီဆရာမေလး

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.