စံပယ္မင္းသံစဥ္ဂႏၵ၀င္ေတးမ်ား- ဗညားဟန္+ပန္းအိၿဖဴ

01 – ငယ္သူငယ္ခ်င္းစာဥ- ပန္းအိၿဖဴ
02 – ၀ဋ္လည္မယ္အညာ – ပန္းအိၿဖဴ
03 – ခင္ဗ်ားနဲ႕ကၽြန္ေတာ္ – ပန္းအိၿဖဴ
04 – အသည္းပန္း – ဗညားဟန္+ပန္းအိၿဖဴ
05 – အားနာပါတယ္ – ပန္းအိၿဖဴ
06 – ထမင္းၿမိန္ၿမိန္စားမယ္ – ဗညားဟန္+ပန္းအိၿဖဴ
07 – ေသာကသူေ႒းမေလး – ပန္းအိၿဖဴ
08 – တိုးတိုးႏွင့္တိတ္တိတ္ – ဗညားဟန္+ပန္းအိၿဖဴ
09 – ခြင့္လႊတ္ရင္းနဲ႕ႏွစ္သိမ့္ပါတယ္ – ပန္းအိၿဖဴ
10 – ၾကာေလေလ ေ၀းမွာစိုးတယ္ – ပန္းအိၿဖဴ

Download Link
Mediafire


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.